Quyền lực (Power) là gì?

  1. Giáo dục

Mọi người hiểu thế nào là quyền lực,liệu theo mọi người quyền lực có thể khiến con người bước qua danh giới thiện và ác?

Từ khóa: 

quyền lực

,

định nghĩa

,

địa vị

,

quan chức

,

tiền bạc

,

giáo dục

Ranh giới, ko phải danh nhé.

Quyền lực là khả năng ảnh hưởng tới xung quanh, khả năng khiến con ng, sự vật, sự việc phải đi theo 1 chiều hướng đc định ra nào đó. Việc sự việc, sự vật đi theo với chiều hướng tương ứng với chiều hướng định sẵn đến đâu thì phụ thuộc quyền lực đó mạnh mẽ đến đâu và nếu 100% con ngn, sự vật, sự việc theo y như vậy thì đó sẽ là quyền lực tuyệt đối đối với các đối tượng đó.

Cá nhân hoặc tổ chức có khả năng đó thì gọi họ là ng/nhóm người có quyền lực.

Và quyền lực, nó là 1 thức thỏa mãn con ng. Vì vậy, việc mê đắm nó mà bỏ quên nhiều thứ là tất nhiên. Cũng như tiền thôi. Ng ta có thể ko thèm lượm 1 tờ 10 nghìn nhưng có thể giết nhau vì cả tỷ bạc. Quyền lực cũng vậy, Hoàng thất "thanh lý" nhau cũng vì quyền lực mà ra. Việc bước qua ra giới thiện ác là điều hoàn toàn có thể, miễn quyền lực đó đủ lớn, và ng giành nó thấy lợi ích nó lớn hơn cái họ phải bỏ ra. Vậy thôi.

Trả lời

Ranh giới, ko phải danh nhé.

Quyền lực là khả năng ảnh hưởng tới xung quanh, khả năng khiến con ng, sự vật, sự việc phải đi theo 1 chiều hướng đc định ra nào đó. Việc sự việc, sự vật đi theo với chiều hướng tương ứng với chiều hướng định sẵn đến đâu thì phụ thuộc quyền lực đó mạnh mẽ đến đâu và nếu 100% con ngn, sự vật, sự việc theo y như vậy thì đó sẽ là quyền lực tuyệt đối đối với các đối tượng đó.

Cá nhân hoặc tổ chức có khả năng đó thì gọi họ là ng/nhóm người có quyền lực.

Và quyền lực, nó là 1 thức thỏa mãn con ng. Vì vậy, việc mê đắm nó mà bỏ quên nhiều thứ là tất nhiên. Cũng như tiền thôi. Ng ta có thể ko thèm lượm 1 tờ 10 nghìn nhưng có thể giết nhau vì cả tỷ bạc. Quyền lực cũng vậy, Hoàng thất "thanh lý" nhau cũng vì quyền lực mà ra. Việc bước qua ra giới thiện ác là điều hoàn toàn có thể, miễn quyền lực đó đủ lớn, và ng giành nó thấy lợi ích nó lớn hơn cái họ phải bỏ ra. Vậy thôi.

Với mình, quyền lực là khả năng mà một người có thể đạt được những mục đích cá nhân mà không cần phải trực tiếp bỏ công sức, thời gian hay tiền bạc. Ví dụ nhé: ông (bà) chủ của một công ty có thể vận hành cùng một lúc rất nhiều phòng ban, chức năng của công ty đó, dù không cần trực tiếp động tay chân. Đó là một dạng quyền lực.

Còn chuyện quyền lực che mờ mắt con người thì thực chất cũng dễ hiểu. Bản chất con người vốn yếu đuối trước các cám dỗ. Con người luôn có khuynh hướng muốn thỏa mãn các cám dỗ, hơn là tự kiềm chế chúng. Với quyền lực cũng tương tự, nó rơi vào tay những người thực sự tốt và có đạo đức (khá hiếm) thì tốt, không thì sẽ loạn xã tắc vậy.