Ai là người phụ nữ có quyền lực nhất trong Lịch Sử nước Việt?

  1. Lịch sử

theo mọi người ai là người phụ nữ có quyền lực nhất trong Sử Việt? Kể cả những người đứng sau, không trực tiếp lên tiếng và thể hiện quyền lực mà thông qua người khác nhé!

Từ khóa: 

phụ nữ việt nam

,

lịch sử

,

sử việt

,

lịch sử

Hai Bà Trưng, Bà Triệu lãnh đạo trực tiếp luôn
Dương Vân Nga, Từ Dụ lãnh đạo gián tiếp
Thời hiện đại có Madame Nguyễn Thị Bình 
Trả lời
Hai Bà Trưng, Bà Triệu lãnh đạo trực tiếp luôn
Dương Vân Nga, Từ Dụ lãnh đạo gián tiếp
Thời hiện đại có Madame Nguyễn Thị Bình 

Cô giáo dạy Sử ạ, cô có thể bất chợt kiểm tra 15 ph Lịch Sử :(

Linh Nhân Hoàng Thái hậu, Huệ Tông Trần Hoàng hậu, Tuyên Từ Văn Hoàng hậu, Đặng Tuyên Phi, Từ Dụ Hoàng Thái hậu, Bà Nguyễn Thị Bình

Thật ra nhiều lắm, phong kiến có 2 vua bà là Trưng Nữ Vương, Triệu Thị Trinh, Linh Nhân Thái Hậu (giám quốc năm quyền 2 lần trong 1 thời gian dài), nữ đế Lý Chiêu Hoàng, Đức Từ Dụ thái hậu

Hiện đại: đệ nhất phu nhân Trần Lệ Xuân, phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình