Quyển sách nào ấn tượng với bạn nhất?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Hiện là cuốn Triết học marx Lenin phần 1, đọc chill vãi 

Trả lời

Hiện là cuốn Triết học marx Lenin phần 1, đọc chill vãi 

Với mình là 03 cuốn (ấn tượng ngang nhau nên mình không xếp hạng được bạn ạ):

Alexis Zorba con người hoan lạc

Người thầy

Siddhartha