Rắn sinh sản như thế nào?

  1. Sinh vật cảnh

  2. Khoa học

Liệu có phải rắn đều đẻ trứng?!

Từ khóa: 

rắn

,

hình thức sinh sản của rắn

,

sinh vật cảnh

,

khoa học

Về cơ bản rắn là loài đẻ trứng. Nhưng 1 số loài rắn vẫn thấy đẻ ra con. Nhưng thực tế đây ko thực sự là đẻ con. Mà rắn mẹ thay vì đẻ trứng ra và để nó tự nở trong môi trường tự nhiên thì lại giữ lại trứng trong bụng, để trứng phát triển và nở ra rắn con, sau khi rắn con nở thì rắn mẹ mới sinh rắng con ra. Do đó, khái quát thì thay vì cái ổ bằng lá cây thì rắn sinh còn dùng chính cái bụng của bản thân làm ổ ấp trứng.
Trả lời
Về cơ bản rắn là loài đẻ trứng. Nhưng 1 số loài rắn vẫn thấy đẻ ra con. Nhưng thực tế đây ko thực sự là đẻ con. Mà rắn mẹ thay vì đẻ trứng ra và để nó tự nở trong môi trường tự nhiên thì lại giữ lại trứng trong bụng, để trứng phát triển và nở ra rắn con, sau khi rắn con nở thì rắn mẹ mới sinh rắng con ra. Do đó, khái quát thì thay vì cái ổ bằng lá cây thì rắn sinh còn dùng chính cái bụng của bản thân làm ổ ấp trứng.