Rõ ràng là thích một người đến như vậy, tại sao lại không có dũng khí để bày tỏ Mình đơn phương người ta hai năm rồi :((( nhưng mình sợ mình tỏ tình bạn kia sẽ từ chối.?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi của bạn.

"Nhưng mình sợ mình tỏ tình bạn kia sẽ từ chối"

Trả lời

Câu trả lời nằm ngay trong câu hỏi của bạn.

"Nhưng mình sợ mình tỏ tình bạn kia sẽ từ chối"

Thế thì cậu cứ đợi người ta có người yêu đi rồi tiếc một thể luôn nhé. Cứ một lần dũng cảm bày tỏ xem sao, sống thật với tình cảm của mình cậu ơi!