Kỹ năng mềm quan trọng như thế nào trong một CV xin việc, nhà tuyển dụng sẽ đánh giá cao 1 người kĩ năng mềm tốt hơn 1 người chỉ có thành tích học tập tốt không?

  1. Kỹ năng mềm

Từ khóa: 

kỹ năng mềm

Để đánh giá một ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ quan tâm rất nhiều yếu tố. Trong đó, kĩ năng mềm là một trong những yếu tố khá quan trọng. Khi bạn có nhiều kĩ năng mềm nghĩa là bạn đã có nhiều trải nghiệm. Bạn chủ động và năng nổ, bạn có ý thức tích lũy, có ý thức học hỏi, trang bị "công cụ" cho bản thân. Khi bạn trở thành nhân viên chính thức của công ty, bạn đã có sẵn những nền tảng nhất định vì thế phía công ty chỉ cần đưa ra những định hướng, hướng dẫn thì bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhà tuyển dụng có đánh giá cao một người có kỹ năng mềm hơn một người có thành tích học tập tốt hay không còn tùy vào tiêu chí, tính chất của công ty. Mình nghĩ, quan trọng là bạn thể hiện thái độ cầu tiến, thực sự mong muốn và có sự yêu thích với công ty thì sẽ nhận được cảm tình từ phía tuyển dụng.

Trả lời

Để đánh giá một ứng viên, nhà tuyển dụng sẽ quan tâm rất nhiều yếu tố. Trong đó, kĩ năng mềm là một trong những yếu tố khá quan trọng. Khi bạn có nhiều kĩ năng mềm nghĩa là bạn đã có nhiều trải nghiệm. Bạn chủ động và năng nổ, bạn có ý thức tích lũy, có ý thức học hỏi, trang bị "công cụ" cho bản thân. Khi bạn trở thành nhân viên chính thức của công ty, bạn đã có sẵn những nền tảng nhất định vì thế phía công ty chỉ cần đưa ra những định hướng, hướng dẫn thì bạn có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhà tuyển dụng có đánh giá cao một người có kỹ năng mềm hơn một người có thành tích học tập tốt hay không còn tùy vào tiêu chí, tính chất của công ty. Mình nghĩ, quan trọng là bạn thể hiện thái độ cầu tiến, thực sự mong muốn và có sự yêu thích với công ty thì sẽ nhận được cảm tình từ phía tuyển dụng.

Còn tuỳ vào vị trí bạn ạ.

Nhưng thực ra khi đi làm, kiểu gì doanh nghiệp cũng phải đào tạo lại nên mình nghĩ cần tu bổ cả kiến thức và kĩ năng, một cái nữa là thái độ thật tốt để nhà tuyển dụng bị thuyết phục.