Em vừa mới thất tình thì nên đọc sách gì cho tâm trạng tốt hơn ạ?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Bạn thử đọc cuốn Ngày người thương thương một người khác của Trí nhé, mình đọc cuốn này thấy hay dã man.

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/1627185128297898-1628061131.jpg
Trả lời

Bạn thử đọc cuốn Ngày người thương thương một người khác của Trí nhé, mình đọc cuốn này thấy hay dã man.

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/1627185128297898-1628061131.jpg

Em đọc cuốn này em nhé:

https://cdn.noron.vn/2021/08/04/anh-bia-1-01u2487d20161230t145254885105-1628066451.jpg