Rối loạn đông máu thường gặp trong

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

A. sốc nhiểm trùng B. sốc chấn thương C. giảm tiểu cầu do tan máu phối hợp với giảm thể tích D. miển dịch và biến chứng bởi bệnh nguyên và do thuốc
Trả lời
A. sốc nhiểm trùng B. sốc chấn thương C. giảm tiểu cầu do tan máu phối hợp với giảm thể tích D. miển dịch và biến chứng bởi bệnh nguyên và do thuốc