Rồi rốt cuộc, đàn ông dâm hơn hay phụ nữ dâm hơn?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Này thì tùy cơ địa mỗi người. trên mặt bằng chung thì thường đàn ông sẽ có suy nghĩ nhiều về chuyện đó hơn phụ nữ. thế nhưng nhiều phụ nữ có nhu cầu cũng cao. nếu gặp được nhau thì chắc làm tình suốt ngày không chán.

Trả lời

Này thì tùy cơ địa mỗi người. trên mặt bằng chung thì thường đàn ông sẽ có suy nghĩ nhiều về chuyện đó hơn phụ nữ. thế nhưng nhiều phụ nữ có nhu cầu cũng cao. nếu gặp được nhau thì chắc làm tình suốt ngày không chán.