Tại sao xi măng bê tông có màu xám?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

khoa học

Vì nó chứa đá vôi màu trắng và cao lanh màu xanh nhạt trộn thành màu sáng xanh

Trả lời

Vì nó chứa đá vôi màu trắng và cao lanh màu xanh nhạt trộn thành màu sáng xanh