Kỷ niệm đáng nhớ nhất thời phổ thông của bạn?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Cùng với đám bạn đi thiền viện, đi nhà thờ chơi

Vào ngày rằm tháng 7, sau khi học xong buổi sáng. Cả bọn kéo nhau đi "ăn chùa". Đi ăn từ chùa này, sang đình nọ. Ăn xong tới giờ đi học chiều.

Cùng bạn đi chơi đêm Noel.

Hồi năm lớp 12 học kì 1 học xong buổi sáng không về nhà. Những lại cùng nhau mua cơm xong rồi cả bọn kéo đến nhà 1 đứa bạn gần trường. Và ở đó cho đến buổi chiều đi học.

Lúc thi xong môn cuối cùng của kì thi THPTQG cả đám gào thét, cười ha hả.

Đi ăn lẩu, thịt nướng ở nhà bạn.

Cùng nhau ôn thi.

Đang trong giờ học, mà hai đứa ngồi nhìn nhau, cố nhịn cười nhưng bất thành.

15 phút đầu giờ cả lớp nháo nhào hỏi nhau những bài tập cô giao về nhà mà chưa làm xong.

Những lúc khóc trong lớp.

Lúc thầy cô mở quyển sổ ra, chuẩn bị trả bài. Thì mình lẩm bẩm: "Thánh Thần Thiên Địa ơi! Vái trời cho cô đừng gọi tên con!. Mình còn làm dấu nữa chớ. Muốn rụng linh hồn luôn!

Lúc làm bài kiểm tra, thấy đề khó quá thì mình nói: "Rồi xong! Chuyến này ăn cám thật rồi!"

Trả lời

Cùng với đám bạn đi thiền viện, đi nhà thờ chơi

Vào ngày rằm tháng 7, sau khi học xong buổi sáng. Cả bọn kéo nhau đi "ăn chùa". Đi ăn từ chùa này, sang đình nọ. Ăn xong tới giờ đi học chiều.

Cùng bạn đi chơi đêm Noel.

Hồi năm lớp 12 học kì 1 học xong buổi sáng không về nhà. Những lại cùng nhau mua cơm xong rồi cả bọn kéo đến nhà 1 đứa bạn gần trường. Và ở đó cho đến buổi chiều đi học.

Lúc thi xong môn cuối cùng của kì thi THPTQG cả đám gào thét, cười ha hả.

Đi ăn lẩu, thịt nướng ở nhà bạn.

Cùng nhau ôn thi.

Đang trong giờ học, mà hai đứa ngồi nhìn nhau, cố nhịn cười nhưng bất thành.

15 phút đầu giờ cả lớp nháo nhào hỏi nhau những bài tập cô giao về nhà mà chưa làm xong.

Những lúc khóc trong lớp.

Lúc thầy cô mở quyển sổ ra, chuẩn bị trả bài. Thì mình lẩm bẩm: "Thánh Thần Thiên Địa ơi! Vái trời cho cô đừng gọi tên con!. Mình còn làm dấu nữa chớ. Muốn rụng linh hồn luôn!

Lúc làm bài kiểm tra, thấy đề khó quá thì mình nói: "Rồi xong! Chuyến này ăn cám thật rồi!"