Bạn có thể nhớ và kể lại tên tất cả giáo viên trong 12 năm học của bạn?

  1. Giáo dục

  2. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

giáo dục

,

tâm sự cuộc sống

Văn: Cô Phụng Sử: Thầy Phát Địa: Cô Thư Toán: Cô Loan Thể dục: Cô Em

Tiếng Anh: Thầy Đạt Quốc phòng: Thầy Hưng

Còn thầy cô những môn còn lại mình nhớ mặt, nhưng quên tên rồi.

Trả lời

Văn: Cô Phụng Sử: Thầy Phát Địa: Cô Thư Toán: Cô Loan Thể dục: Cô Em

Tiếng Anh: Thầy Đạt Quốc phòng: Thầy Hưng

Còn thầy cô những môn còn lại mình nhớ mặt, nhưng quên tên rồi.