Con trai nhìn bộ phận nào của con gái khi gặp lần đầu tiên?

  1. Giới tính

Từ khóa: 

giới tính

Mặt hay cặp bưởi ???

Trả lời

Mặt hay cặp bưởi ???

Theo thứ tự: ngực, mông, mặt

Mắt và mặt