sao lại phải ngồi đánh câu hỏi?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

mình thích thì mình đến thôi :)) :v
Trả lời
mình thích thì mình đến thôi :)) :v