Sao mọi người chưa ngủ thế?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Không ngủ được.
Trả lời
Không ngủ được.

Vì còn sớm mà, mới 00h32 thôi mà. :)))