1. Hỏi xoáy Đáp hay

Cho em hoi o tp hai duong co lop hoc nao hoc đàn gita hay đàn gì không a?

Em muom dang ky a
Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay