Cho em hoi o tp hai duong co lop hoc nao hoc đàn gita hay đàn gì không a?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

Em muom dang ky a
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay