Sau khi nghỉ hưu, bạn có dự định làm việc gì đó tiếp hay lựa chọn nghỉ ngơi, an nhàn?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục tìm một công việc gì đó nhẹ nhàng để làm, làm với tâm thế thoải mái, không nặng nề đầu óc. Trước mình có book be car thì gặp một chú lái xe này tuổi cũng khá lớn, cũng phải ngang tầm tuổi của bố mình. Trên đường thì mình cũng có hàn huyên vài câu cùng chú, chú kể là trước chú làm can bộ, tiền nong thì cũng không đến mức thiếu thốn, giờ chú nghỉ hưu rồi nhưng vẫn đi làm lái xe. Chú bị bệnh gì đó mà mình cũng không nhớ nhưng chú có nói là việc lái xe có thể giúp chú đỡ bệnh hơn nên chú mới chọn làm tài xế. Chú bảo giờ lớn tuổi nhưng ngồi một chỗ buồn, đi làm thì cũng không vất vả mà gặp nhiều khách, có người nói chuyện cùng cũng vui. Mình nghĩ sau này mình cũng không thích ngồi một chỗ, chắc có thể mở quán nhỏ hay tìm một công việc gì đó nhẹ phù hợp với sức để tìm niềm vui.

Trả lời

Mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục tìm một công việc gì đó nhẹ nhàng để làm, làm với tâm thế thoải mái, không nặng nề đầu óc. Trước mình có book be car thì gặp một chú lái xe này tuổi cũng khá lớn, cũng phải ngang tầm tuổi của bố mình. Trên đường thì mình cũng có hàn huyên vài câu cùng chú, chú kể là trước chú làm can bộ, tiền nong thì cũng không đến mức thiếu thốn, giờ chú nghỉ hưu rồi nhưng vẫn đi làm lái xe. Chú bị bệnh gì đó mà mình cũng không nhớ nhưng chú có nói là việc lái xe có thể giúp chú đỡ bệnh hơn nên chú mới chọn làm tài xế. Chú bảo giờ lớn tuổi nhưng ngồi một chỗ buồn, đi làm thì cũng không vất vả mà gặp nhiều khách, có người nói chuyện cùng cũng vui. Mình nghĩ sau này mình cũng không thích ngồi một chỗ, chắc có thể mở quán nhỏ hay tìm một công việc gì đó nhẹ phù hợp với sức để tìm niềm vui.

Mình luôn muốn mở 1 tiệm sách nhỏ thui, nên chắc về hưu mình sẽ làm, lời lãi ko quan trọng, quan trọng vẫn dc gặp mặt nhiều người mỗi ngày và có việc để làm