Sẽ như thế nào nếu Việt Nam vẫn là một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế (thay vì chủ nghĩa Cộng sản)?

  1. Lịch sử

Thực trạng liệu có giống như Thái Lan không?

Từ khóa: 

lịch sử

Đầu tiên phải khẳng định chế độ chính trị hiện tại của Thái Lan là chế độ quân chủ lập hiến độc tài quân phiệt một phần. Nghĩa là họ có quân chủ, có hiến pháp nhưng lại được lãnh đạo bởi chế độ độc tài quân sự. Đây là đặc thù của chính trị Thái Lan, từ tất cả các thời kỳ trong lịch sư, họ là một xã hội được kết hợp giữa nguồn gốc "thần quốc", "quân sự" và "dân chủ". Đó là lý do mà tại sao người Thái là những người theo đạo Phật cực đoan nhưng lại là kẻ xâm lược và hủy diệt văn hóa, vừa là điểm tựa của dân chủ với lối sống cởi mở đồng thời lại là nước khép kín về các quyền tự do và dân chủ.

Trả lời

Đầu tiên phải khẳng định chế độ chính trị hiện tại của Thái Lan là chế độ quân chủ lập hiến độc tài quân phiệt một phần. Nghĩa là họ có quân chủ, có hiến pháp nhưng lại được lãnh đạo bởi chế độ độc tài quân sự. Đây là đặc thù của chính trị Thái Lan, từ tất cả các thời kỳ trong lịch sư, họ là một xã hội được kết hợp giữa nguồn gốc "thần quốc", "quân sự" và "dân chủ". Đó là lý do mà tại sao người Thái là những người theo đạo Phật cực đoan nhưng lại là kẻ xâm lược và hủy diệt văn hóa, vừa là điểm tựa của dân chủ với lối sống cởi mở đồng thời lại là nước khép kín về các quyền tự do và dân chủ.

Thái Lan không phải là quân chủ chuyên chế. Nếu VN theo quân chủ chuyên chế thì bây giờ chắc nghèo như mấy nước bên Châu Phi vậy.