Data Lake là gì?

  1. Công nghệ thông tin

Từ khóa: 

công nghệ thông tin