Lỡ để người yêu thấy mình đang quay tay thì phải làm sao?

  1. Tình dục

Từ khóa: 

tình dục

thì bình thường mà :D Có người yêu hay không thì liên quan gì đến thủ dâm :D

Trả lời

thì bình thường mà :D Có người yêu hay không thì liên quan gì đến thủ dâm :D

Chuyển qua quay đầu cho ngầu.

Thế thì gay rồi 🤣