Sẽ ra sao nếu như mọi dịch vụ của Google bị tính phí?

  1. Công nghệ thông tin

Bạn sẽ tiếp tục sử dụng hay tìm kiếm 1 sự lựa chọn khác?

Từ khóa: 

google

,

phí dịch vụ

,

công nghệ thông tin

Bạn sẽ phải trả một lượng tiền nhất định theo quy định của google lúc đó để có thể sử dụng các tính năng cũng như trải nghiệm của các dịch vụ google
Trả lời
Bạn sẽ phải trả một lượng tiền nhất định theo quy định của google lúc đó để có thể sử dụng các tính năng cũng như trải nghiệm của các dịch vụ google