Tại sao bạn lựa chọn ngành nghề mình đang theo học?

  1. Hướng nghiệp

Có động lực nào khiến bạn theo đuổi ngành học đó hay chỉ đơn giản là vì ba mẹ lựa chọn?

Từ khóa: 

ngành nghề

,

hướng nghiệp

,

hướng nghiệp

Mình nghĩ mình hợp và bố mẹ cũng ủng hộ nữa. Thực ra một phần cũng dựa trên nền tảng môn học mình giỏi và yêu thích và môn mình ghét hồi còn học cấp 3 nữa. Một số anh chị mình biết và từng học cùng khối chuyên cũng chọn ngành này nên mình nghĩ là hợp. Đến thời điểm hiện tại thì mình không hẳn là hợp nhưng hỏi mình có hối hận không thì câu trả lời là không. Mình vẫn thấy nó mang lại nguồn kiến thức tốt phục vụ cho cuộc sống sau này, kể cả sau này mình không làm đúng ngành.

Trả lời

Mình nghĩ mình hợp và bố mẹ cũng ủng hộ nữa. Thực ra một phần cũng dựa trên nền tảng môn học mình giỏi và yêu thích và môn mình ghét hồi còn học cấp 3 nữa. Một số anh chị mình biết và từng học cùng khối chuyên cũng chọn ngành này nên mình nghĩ là hợp. Đến thời điểm hiện tại thì mình không hẳn là hợp nhưng hỏi mình có hối hận không thì câu trả lời là không. Mình vẫn thấy nó mang lại nguồn kiến thức tốt phục vụ cho cuộc sống sau này, kể cả sau này mình không làm đúng ngành.