Sinh học.?

  1. Khoa học

Bạch tuộc có mấy quả tim????
Từ khóa: 

khoa học

3 quả tim. 2 bơm máu đến mang 2 bên, 1 bơm máu đi khắp cơ thể.

Trả lời

3 quả tim. 2 bơm máu đến mang 2 bên, 1 bơm máu đi khắp cơ thể.

3 quả tim, 2 bơm máu đến mang 2 bên, 1 bơm máu đi khắp cơ thể