Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ học những gì và làm gì

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Chương trình đào tạo của khoa Công nghệ Kỹ thuật Hóa học còn tạo điều cho sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng và chế tạo sản phẩmn hư: chưng cất các loại tinh dầu (bưởi, sả…), sản xuất các loại mỹ phẩm (son môi, nước thơm xịt muỗi..). Song song với cáctiết học lý thuyết là nhiều giờ thực hành trong phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho sinh viên. Ngành CNKT Hóa học là ngành có cơ hội việc làm rất lớn hiện nay • Làm việc trong các lĩnh vực: 1. Sản xuất các sản phẩm vô cơ (hoá chất vô cơ, phân bón, màu cho sơn, gốm sứ...) 2. Sản xuất các sản phẩm hữu cơ (pôlime, phim mỏng, vải sợi, thuốc nhuộm, thuốc phóng, thuốc nổ...). 3. Lĩnh vực vật liệu (ăn mòn và chống ăn mòn, pin khô, pin ướt,...). 4. Mạ điện, luyện kimvà nguyên liệu cho các quá trình công nghiệp 5. Ngành công nghệ thực phẩm 6. Ngành công nghiệp lên men sản xuất các chất kháng sinh, thực phẩm bổ sung v.v... 7. Công nghệ sinh học ứng dụng 8. Xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường v.v... 9.Sản xuất sạch và công nghệ năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năngl ượng hạt nhânv.v
Trả lời
Chương trình đào tạo của khoa Công nghệ Kỹ thuật Hóa học còn tạo điều cho sinh viên thực hiện các đề tài nghiên cứu ứng dụng và chế tạo sản phẩmn hư: chưng cất các loại tinh dầu (bưởi, sả…), sản xuất các loại mỹ phẩm (son môi, nước thơm xịt muỗi..). Song song với cáctiết học lý thuyết là nhiều giờ thực hành trong phòng thí nghiệm được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đảm bảo môi trường học tập và nghiên cứu thuận lợi cho sinh viên. Ngành CNKT Hóa học là ngành có cơ hội việc làm rất lớn hiện nay • Làm việc trong các lĩnh vực: 1. Sản xuất các sản phẩm vô cơ (hoá chất vô cơ, phân bón, màu cho sơn, gốm sứ...) 2. Sản xuất các sản phẩm hữu cơ (pôlime, phim mỏng, vải sợi, thuốc nhuộm, thuốc phóng, thuốc nổ...). 3. Lĩnh vực vật liệu (ăn mòn và chống ăn mòn, pin khô, pin ướt,...). 4. Mạ điện, luyện kimvà nguyên liệu cho các quá trình công nghiệp 5. Ngành công nghệ thực phẩm 6. Ngành công nghiệp lên men sản xuất các chất kháng sinh, thực phẩm bổ sung v.v... 7. Công nghệ sinh học ứng dụng 8. Xử lý chất thải, xử lý ô nhiễm môi trường v.v... 9.Sản xuất sạch và công nghệ năng lượng sạch như năng lượng mặt trời, năngl ượng hạt nhânv.v