So sánh phẩm chất tính cách của người phụ nữ nay và người phụ nữ trong bài thơ " Tự Tình 2"?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Mình thấy không khác nhau nhiều vì Hồ Xuân Hương là nữ sĩ có tâm hồn phóng khoáng đi trước thời đại và vượt qua lễ giáo phong kiến khắc khe với phụ nữ.

Trả lời

Mình thấy không khác nhau nhiều vì Hồ Xuân Hương là nữ sĩ có tâm hồn phóng khoáng đi trước thời đại và vượt qua lễ giáo phong kiến khắc khe với phụ nữ.