So sánh TikTok,Instagram Reels và Youtube Shorts?

  1. Công nghệ thông tin

  2. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

công nghệ thông tin

,

truyền thông đa phương tiện

Tiktok là nhất tại ra đầu tiên nhưng dạo này mình không ưa cập nhật mấy cái tim hay cmt bay bay khi mik đăng video 

Instagram Reels cũng hơi giống tiktok hồi trước.

YouTube Short mình không thích vì nó chỉ nhận video 9:16 với cài nhạc dính bản quyền dữ lắm.

Trả lời

Tiktok là nhất tại ra đầu tiên nhưng dạo này mình không ưa cập nhật mấy cái tim hay cmt bay bay khi mik đăng video 

Instagram Reels cũng hơi giống tiktok hồi trước.

YouTube Short mình không thích vì nó chỉ nhận video 9:16 với cài nhạc dính bản quyền dữ lắm.