Thói quen sáng tạo của các nghệ sĩ, nhà văn,khoa học gia như thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Sáng tác

Từ khóa: 

phong cách sống

,

sáng tác

Mình đã đọc nhiều tác phẩm văn học cũng như tìm hiểu khá nhiều về cách làm việc của những tác giả lớn. Trước tiên, họ phải có cảm hứng về một sự vật, hiện tượng đời sống gì đó và để cảm xúc thăng hoa thì cần phải có sự tích luỹ cảm xúc đủ lớn. Sau đó, khi cảm xúc không thể ghìm nén được nữa, họ sẽ viết, viết ra những dòng cảm xúc mãnh liệt của mình. 

Tác phẩm nghệ thuật nào được viết nên bởi cảm xúc thăng hoa sẽ có nắm được một chìa khoá đi đến việc vĩnh tồn mãi với thời gian.

Trả lời

Mình đã đọc nhiều tác phẩm văn học cũng như tìm hiểu khá nhiều về cách làm việc của những tác giả lớn. Trước tiên, họ phải có cảm hứng về một sự vật, hiện tượng đời sống gì đó và để cảm xúc thăng hoa thì cần phải có sự tích luỹ cảm xúc đủ lớn. Sau đó, khi cảm xúc không thể ghìm nén được nữa, họ sẽ viết, viết ra những dòng cảm xúc mãnh liệt của mình. 

Tác phẩm nghệ thuật nào được viết nên bởi cảm xúc thăng hoa sẽ có nắm được một chìa khoá đi đến việc vĩnh tồn mãi với thời gian.