Quản trị khác gì so với Quản lý, Lãnh đạo?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Kinh doanh

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

kinh doanh

Theo mình thấy ở VN mình mọi người hay nhầm lẫn giữa 2 khái niệm Quản trị và Quản lý.

Xin chia sẻ với bạn những điều mình biết về các khái niệm này:

Quảntrị công ty (CorporateGovernance công cụ để những người chủ sở hữu công ty (cổ đông) kiểm soát những người điều hành để đảm bảo cho việc thực thi quảntrị doanh nghiệp phù hợp với lợi ích của các cổ đông.
Quản trị công ty “cao hơn” công tác quản lý điều hành thường nhật của một giám đốc hay tổng giám đốc và các cấp quản lý trong công ty; và thường tập trung vào những hoạt động liên quan đến khuôn khổ pháp lý, điều lệ công ty, quyền lợi cổ đông (shareholders) và các bên liên quan (stakeholders), đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vấn đề minh bạch trong hoạt động công ty…
Quản lý công ty (Corporate Management) tập trung vào công tác quản lý điều hành thường nhật (daily operations)như các hoạt động quản lý chiến lược, thiết kế mô hình kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự, hoạch định và tổ chức triển khai các hoạt động marketing, thương hiệu, bán hàng, tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, sản xuất, cung ứng, quản lý chất lượng…), và hoạt động họp hành, phân công, kiểm soát, đánh giá, giải quyết công việc sự vụ hàng ngày.
Lãnh đạo (leadershiplà nghệ thuật gây ảnh hưởngtạo động lựcvà tạo điều kiện cho người khác đi theo định hướng của mình để góp phần vào sự hiệu quả và thành công của tổ chức.
  • Lãnh đạo là chỉ ra những việc đúng để làm (do the right things)
  • Lãnh đạo tập trung vào tầm nhìnđịnh hướngsức thu hútảnh hưởngnghệ thuật dùng ngườiđạo đức, uy tín, nhân cách người lãnh đạo
  • Nhà lãnh đạo không nhất thiết phải biết quản , nhưng nhà quản lý ít nhiều phải có tố chất và kỹ năng lãnh đạo (vì phải làm việc với con người).

https://cdn.noron.vn/2022/10/17/981104674501164-1665997857.jpg

Trả lời

Theo mình thấy ở VN mình mọi người hay nhầm lẫn giữa 2 khái niệm Quản trị và Quản lý.

Xin chia sẻ với bạn những điều mình biết về các khái niệm này:

Quảntrị công ty (CorporateGovernance công cụ để những người chủ sở hữu công ty (cổ đông) kiểm soát những người điều hành để đảm bảo cho việc thực thi quảntrị doanh nghiệp phù hợp với lợi ích của các cổ đông.
Quản trị công ty “cao hơn” công tác quản lý điều hành thường nhật của một giám đốc hay tổng giám đốc và các cấp quản lý trong công ty; và thường tập trung vào những hoạt động liên quan đến khuôn khổ pháp lý, điều lệ công ty, quyền lợi cổ đông (shareholders) và các bên liên quan (stakeholders), đại hội đồng cổ đông, hội đồng quản trị, ban kiểm soát, vấn đề minh bạch trong hoạt động công ty…
Quản lý công ty (Corporate Management) tập trung vào công tác quản lý điều hành thường nhật (daily operations)như các hoạt động quản lý chiến lược, thiết kế mô hình kinh doanh, xây dựng cơ cấu tổ chức, nhân sự, hoạch định và tổ chức triển khai các hoạt động marketing, thương hiệu, bán hàng, tài chính, kế toán, nguồn nhân lực, sản xuất, cung ứng, quản lý chất lượng…), và hoạt động họp hành, phân công, kiểm soát, đánh giá, giải quyết công việc sự vụ hàng ngày.
Lãnh đạo (leadershiplà nghệ thuật gây ảnh hưởngtạo động lựcvà tạo điều kiện cho người khác đi theo định hướng của mình để góp phần vào sự hiệu quả và thành công của tổ chức.
  • Lãnh đạo là chỉ ra những việc đúng để làm (do the right things)
  • Lãnh đạo tập trung vào tầm nhìnđịnh hướngsức thu hútảnh hưởngnghệ thuật dùng ngườiđạo đức, uy tín, nhân cách người lãnh đạo
  • Nhà lãnh đạo không nhất thiết phải biết quản , nhưng nhà quản lý ít nhiều phải có tố chất và kỹ năng lãnh đạo (vì phải làm việc với con người).

https://cdn.noron.vn/2022/10/17/981104674501164-1665997857.jpg

Đọc câu hỏi này của bạn làm mình nhớ ngay đến cuốn sách "Một đời Quản trị" của GS Phan Văn Trường. Trong sách, thầy đã phân tích rất rõ sự khác biệt giữa Quản lý và Quản trị, mời bạn tìm đọc trên cửa hàng của Noron nhé.

Để giúp bạn dễ hình dung hơn, bạn đọc thử cảm nhận từ một số bạn noronion khác về cuốn "Một đời Quản trị":