Quản trị khác gì so với Quản lý, Lãnh đạo?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Kinh doanh

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

kinh doanh

Đọc câu hỏi này của bạn làm mình nhớ ngay đến cuốn sách "Một đời Quản trị" của GS Phan Văn Trường. Trong sách, thầy đã phân tích rất rõ sự khác biệt giữa Quản lý và Quản trị, mời bạn tìm đọc trên cửa hàng của Noron nhé.

Để giúp bạn dễ hình dung hơn, bạn đọc thử cảm nhận từ một số bạn noronion khác về cuốn "Một đời Quản trị":

Trả lời

Đọc câu hỏi này của bạn làm mình nhớ ngay đến cuốn sách "Một đời Quản trị" của GS Phan Văn Trường. Trong sách, thầy đã phân tích rất rõ sự khác biệt giữa Quản lý và Quản trị, mời bạn tìm đọc trên cửa hàng của Noron nhé.

Để giúp bạn dễ hình dung hơn, bạn đọc thử cảm nhận từ một số bạn noronion khác về cuốn "Một đời Quản trị":