Bạn thích nhân vật nào trong Thủy Hử?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Lãng tử Yến Thanh, toàn vẹn nhất mà sống cũng có tình nghĩa

Trả lời

Lãng tử Yến Thanh, toàn vẹn nhất mà sống cũng có tình nghĩa