Marketing có phải là Lừa dối, ngụy biện, dụ dỗ chứ không làm tăng tính lý trí?

  1. Marketing

Từ khóa: 

marketing

Sao lại bảo là lừa dối ,ngụy biến, dụ dỗ chứ .Mình chắc chắn rằng còn có doanh nghiệp thì marketing vẫn còn , chỉ là nó tồn tại ở hình thức nào thôi.Bạn thử nghĩ nếu không có marketing thì doanh nghiệp sẽ như thế nào. Nếu đã chọn nó thì phải học cho bài bản về cả kiến thức và đạo đức. Cái gì cũng vậy, ngành nghề nào cũng vậy đều có tốt và xấu. Phải làm sao áp dụng đúng cách, đúng bài, không vi phạm chuẩn mực pháp luật , đạo đức , đó là điều bạn nên hỏi. Theo mình muốn học cái gì , làm gì thì mình không bao giờ thoát khỏi hai từ" trách nhiệm"(ở đây không chỉ là khách hàng , mà còn là bản thân và nhiều hơn nữa). Suy nghĩ thế nào thì mọi người đều có và không ai cấm họ được nghĩ như vậy cả. Mình chỉ nêu lên một số quan điểm cá nhân ạ.

Trả lời

Sao lại bảo là lừa dối ,ngụy biến, dụ dỗ chứ .Mình chắc chắn rằng còn có doanh nghiệp thì marketing vẫn còn , chỉ là nó tồn tại ở hình thức nào thôi.Bạn thử nghĩ nếu không có marketing thì doanh nghiệp sẽ như thế nào. Nếu đã chọn nó thì phải học cho bài bản về cả kiến thức và đạo đức. Cái gì cũng vậy, ngành nghề nào cũng vậy đều có tốt và xấu. Phải làm sao áp dụng đúng cách, đúng bài, không vi phạm chuẩn mực pháp luật , đạo đức , đó là điều bạn nên hỏi. Theo mình muốn học cái gì , làm gì thì mình không bao giờ thoát khỏi hai từ" trách nhiệm"(ở đây không chỉ là khách hàng , mà còn là bản thân và nhiều hơn nữa). Suy nghĩ thế nào thì mọi người đều có và không ai cấm họ được nghĩ như vậy cả. Mình chỉ nêu lên một số quan điểm cá nhân ạ.