Quảng cáo nào ảnh hưởng đến bạn nhất?

  1. Marketing

  2. Truyền thông đa phương tiện

Từ khóa: 

marketing

,

truyền thông đa phương tiện

Quảng cáo của Shopee mà có Bảo Anh với Bùi Tiến Dũng ấy :)) mình bị ám ảnh một thời gian với lời luôn mà, đi đâu cùng cùng sốp pi pi pi :)))

Trả lời

Quảng cáo của Shopee mà có Bảo Anh với Bùi Tiến Dũng ấy :)) mình bị ám ảnh một thời gian với lời luôn mà, đi đâu cùng cùng sốp pi pi pi :)))