Tại sao Starbucks không thành công ở Việt Nam?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Kinh doanh

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

kinh doanh

Về sản phẩm thì hương vị cafe của Starbuck quá nhẹ so với hương vị cafe truyền thống người dân Việt Nam vẫn thường sử dụng trong khi đó lại bán với mức giá cao hơn. Không thể điều chỉnh hương vị cho phù hợp khiến Starbucks không vượt mặt Highland hay Trung Nguyên.

Trả lời

Về sản phẩm thì hương vị cafe của Starbuck quá nhẹ so với hương vị cafe truyền thống người dân Việt Nam vẫn thường sử dụng trong khi đó lại bán với mức giá cao hơn. Không thể điều chỉnh hương vị cho phù hợp khiến Starbucks không vượt mặt Highland hay Trung Nguyên.