Hồi nhỏ Tết Trung Thu bạn chơi trò gì?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Trung thu ấy à, hồi đó xóm tổ chức cho lũ trẻ con ở nhà văn hóa nên mình ra đó chơi mấy trò như giải câu đố, bịt mắt bắt dê,... xem múa lân với phá cỗ. Đông vui vc, giờ chẳng bao giờ thấy tổ chức như thế nữa, không hiểu bọn trẻ con giờ chúng nó chơi cái gì.

Trả lời

Trung thu ấy à, hồi đó xóm tổ chức cho lũ trẻ con ở nhà văn hóa nên mình ra đó chơi mấy trò như giải câu đố, bịt mắt bắt dê,... xem múa lân với phá cỗ. Đông vui vc, giờ chẳng bao giờ thấy tổ chức như thế nữa, không hiểu bọn trẻ con giờ chúng nó chơi cái gì.