Bạn thích nhân vật nào nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Chu DU - Gia Cát Lượng- Tư Mã Ý nhưng thích nhất vẫn là Chu Du vì ông này không quá siêu phàm và rất con người

Trả lời

Chu DU - Gia Cát Lượng- Tư Mã Ý nhưng thích nhất vẫn là Chu Du vì ông này không quá siêu phàm và rất con người