Mặt Dầy Tâm Đen là gì?

  1. Sách

Từ khóa: 

sách

Nếu bạn đang nói đến cuốn Mặt Dầy Tâm Đen của Chinning -Chu thì mình hiểu đó là phong cách sống đường mình mình đi, không do dự, không hối tiếc và tìm mọi cách đạt được những điều bản thân thực sự mong muốn, không mất thời gian cho mấy thứ hoa mỹ màu mè:)

Trả lời

Nếu bạn đang nói đến cuốn Mặt Dầy Tâm Đen của Chinning -Chu thì mình hiểu đó là phong cách sống đường mình mình đi, không do dự, không hối tiếc và tìm mọi cách đạt được những điều bản thân thực sự mong muốn, không mất thời gian cho mấy thứ hoa mỹ màu mè:)