Bạn đọc bản dịch LOLITA nào,của Dương Tường hay của ai khác?

  1. Sách

https://cdn.noron.vn/2021/07/30/92848113-288-k526977-1627642995.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/07/30/lolita-custom-1627642957.jpg
Từ khóa: 

sách

Mình đã đọc bản dịch của Dương Tường. Cũng đã đọc tin rằng ông ấy nhận nhiều chỉ trích về dịch thuật và đạo nhái chú thích trong bản Lolita này nhưng điều mình cay cú nhất là mình đã chót dại cho một đứa bạn mượn cuốn Lolita này mà không ngờ đấy là lần cuối được cầm nó trên tay 🙂 Cay vc mấy năm r nó vẫn không trả, giờ có còn liên lạc gì với nhau đếch đâu không biết tung tích nó tn để đòi luôn? 🙂

Trả lời

Mình đã đọc bản dịch của Dương Tường. Cũng đã đọc tin rằng ông ấy nhận nhiều chỉ trích về dịch thuật và đạo nhái chú thích trong bản Lolita này nhưng điều mình cay cú nhất là mình đã chót dại cho một đứa bạn mượn cuốn Lolita này mà không ngờ đấy là lần cuối được cầm nó trên tay 🙂 Cay vc mấy năm r nó vẫn không trả, giờ có còn liên lạc gì với nhau đếch đâu không biết tung tích nó tn để đòi luôn? 🙂