Tại sao Nguyễn Ánh không Tây hóa mà lại ngả theo Nhà Thanh?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Bởi sau một thời gian đủ dài, hợp tác với 1 số người Pháp, Thế Tổ Cao hoàng đế đã nhận ra 1 số vấn đề khá nghiêm trọng về người Pháp nói riêng và người Tây dương nói riêng: 

  1. Người Pháp có công nghệ khoa học rất tiên tiến, tính cách tương đối hào sảng nhưng lại bị chi phối rất mạnh của tôn giáo mà kito giáo, thiên chúa giáo làm đầu. Nếu "mở cửa" cho ngườ Pháp vào triều cũng như vào mọi mặt của đất nước thì dần dà các tôn giáo của họ sẽ thâm nhập và ảnh hưởng sâu rộng đến đất nước Việt Nam. Hơn nữa, khác với các tôn giáo mà ông đã biết như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo....Thiên chúa giáo hay kito giáo công giáo thiếu nghiêm trọng tính hòa hợp và biến hóa cho phù hợp với hệ thống pháp luật chính trị, dân cư bản địa mà vẫn duy trì bản sắc và giáo lí một cách cực đoan. Một ông vua Đông phương sẽ không thể nào yên tâm nếu như các thần dân của mình không hoàn toàn tin phục mình mà lại săn sàng nghe lệnh 1 vị Giáo hoàng ở đâu đó cách xa cả ngàn km...
  2. Văn hóa, luật pháp, chế tài của Trung Hoa có tính ảnh hưởng truyền thống với Đại Việt và Việt Nam, nhiều sĩ phu ở Bắc Hà quan niệm rằng 1 nhà nước chính thống cần có sự công nhận bằng cách phong vương của chính quyền Trung Hoa 
  3. Vua đã phần nào nhìn ra dã tâm của người Pháp qua 1 số hành động của họ, nhất là sau này nhìn lại bản hiệp ước mà đáng lẽ sẽ ký với họ 
Trả lời

Bởi sau một thời gian đủ dài, hợp tác với 1 số người Pháp, Thế Tổ Cao hoàng đế đã nhận ra 1 số vấn đề khá nghiêm trọng về người Pháp nói riêng và người Tây dương nói riêng: 

  1. Người Pháp có công nghệ khoa học rất tiên tiến, tính cách tương đối hào sảng nhưng lại bị chi phối rất mạnh của tôn giáo mà kito giáo, thiên chúa giáo làm đầu. Nếu "mở cửa" cho ngườ Pháp vào triều cũng như vào mọi mặt của đất nước thì dần dà các tôn giáo của họ sẽ thâm nhập và ảnh hưởng sâu rộng đến đất nước Việt Nam. Hơn nữa, khác với các tôn giáo mà ông đã biết như Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo....Thiên chúa giáo hay kito giáo công giáo thiếu nghiêm trọng tính hòa hợp và biến hóa cho phù hợp với hệ thống pháp luật chính trị, dân cư bản địa mà vẫn duy trì bản sắc và giáo lí một cách cực đoan. Một ông vua Đông phương sẽ không thể nào yên tâm nếu như các thần dân của mình không hoàn toàn tin phục mình mà lại săn sàng nghe lệnh 1 vị Giáo hoàng ở đâu đó cách xa cả ngàn km...
  2. Văn hóa, luật pháp, chế tài của Trung Hoa có tính ảnh hưởng truyền thống với Đại Việt và Việt Nam, nhiều sĩ phu ở Bắc Hà quan niệm rằng 1 nhà nước chính thống cần có sự công nhận bằng cách phong vương của chính quyền Trung Hoa 
  3. Vua đã phần nào nhìn ra dã tâm của người Pháp qua 1 số hành động của họ, nhất là sau này nhìn lại bản hiệp ước mà đáng lẽ sẽ ký với họ