Bảng xếp hạng tỷ phú FORBES có chính xác?

  1. Kinh doanh và Khởi nghiệp

  2. Đầu tư & Tài chính

Từ khóa: 

kinh doanh và khởi nghiệp

,

đầu tư & tài chính

Forbes tính giá trị tài sản của tỷ phú ra sao:

“Dù chúng tôi làm công việc này (xếp hạng các tỉ phú, triệu phú) từ rất lâu, nhưng đây chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Các phóng viên của chúng tôi đào bới rất sâu và đi rất xa”- Forbes đã từng thừa nhận trên trang web của mình.

Cụ thể, Forbes định giá tài sản của các cá nhân dựa trên cổ phiếu của họ trong các công ty nhà nước và tư nhân, bất động sản, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị và trừ đi số nợ của họ. “Chúng tôi cũng cố gắng xác minh các con số với toàn bộ mọi tỉ phú. Một số họ hợp tác, một số lại không. Chúng tôi cũng tham vấn hàng loạt chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau”

Biên tập viên của Forbes phải nhấn mạnh rằng việc đạt được sự chính xác tuyệt đối là nhiệm vụ bất khả thi. Theo ông, mục đích của bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes không phải là tính toán tài sản. “Trên thực tế, đó là bảng liệt kê và xếp hạng ai là những người quan trọng nhất trên thế giới”

Vì vậy nếu để nói đến tính chính xác của xếp hạng này thì không, minh lấy ví dụ về một sự kiện năm 2012 để minh chứng nhé:

Nhà báo Kevin Roose dẫn chứng: theo danh sách tỉ phú Forbes 2012, ông chủ Tập đoàn Zynga Mark Pincus sở hữu khối tài sản trị giá 1,8 tỉ USD. Forbes nhân 112 triệu cổ phiếu của ông Pincus trong Zynga với mức giá 14,35 USD/cổ phiếu tính theo ngày 14-2-2012 - ngày Forbes chốt giá cổ phiếu để tính tài sản. Cộng với các tài sản khác mà ông Pincus có như nhà, xe, cổ phiếu các công ty khác... Forbes đưa ra con số 1,8 tỉ USD. Thế nhưng, ngày 15-2 giá cổ phiếu Zynga giảm còn 11,8 USD/cổ phiếu. Nếu dựa trên con số ngày 15-2, tổng tài sản của ông Pincus chỉ là 1,5 tỉ USD!

Trả lời

Forbes tính giá trị tài sản của tỷ phú ra sao:

“Dù chúng tôi làm công việc này (xếp hạng các tỉ phú, triệu phú) từ rất lâu, nhưng đây chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Các phóng viên của chúng tôi đào bới rất sâu và đi rất xa”- Forbes đã từng thừa nhận trên trang web của mình.

Cụ thể, Forbes định giá tài sản của các cá nhân dựa trên cổ phiếu của họ trong các công ty nhà nước và tư nhân, bất động sản, tiền mặt, các khoản đầu tư có giá trị và trừ đi số nợ của họ. “Chúng tôi cũng cố gắng xác minh các con số với toàn bộ mọi tỉ phú. Một số họ hợp tác, một số lại không. Chúng tôi cũng tham vấn hàng loạt chuyên gia ở các lĩnh vực khác nhau”

Biên tập viên của Forbes phải nhấn mạnh rằng việc đạt được sự chính xác tuyệt đối là nhiệm vụ bất khả thi. Theo ông, mục đích của bảng xếp hạng tỉ phú của Forbes không phải là tính toán tài sản. “Trên thực tế, đó là bảng liệt kê và xếp hạng ai là những người quan trọng nhất trên thế giới”

Vì vậy nếu để nói đến tính chính xác của xếp hạng này thì không, minh lấy ví dụ về một sự kiện năm 2012 để minh chứng nhé:

Nhà báo Kevin Roose dẫn chứng: theo danh sách tỉ phú Forbes 2012, ông chủ Tập đoàn Zynga Mark Pincus sở hữu khối tài sản trị giá 1,8 tỉ USD. Forbes nhân 112 triệu cổ phiếu của ông Pincus trong Zynga với mức giá 14,35 USD/cổ phiếu tính theo ngày 14-2-2012 - ngày Forbes chốt giá cổ phiếu để tính tài sản. Cộng với các tài sản khác mà ông Pincus có như nhà, xe, cổ phiếu các công ty khác... Forbes đưa ra con số 1,8 tỉ USD. Thế nhưng, ngày 15-2 giá cổ phiếu Zynga giảm còn 11,8 USD/cổ phiếu. Nếu dựa trên con số ngày 15-2, tổng tài sản của ông Pincus chỉ là 1,5 tỉ USD!