Software Architect là gì Những công việc của Software Architect?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

software architect

,

hướng nghiệp

câu này thuộc ngành CNTT mình xin mời anh @Lưu Phan chia sẻ thêm nha.

Trả lời

câu này thuộc ngành CNTT mình xin mời anh @Lưu Phan chia sẻ thêm nha.

Software Architect là người chịu trách nhiệm thiết kế bộ khung cho hệ thống, thực hiện cách phân chia và tương tác giữa các component. Ngoài ra, họ còn có nhiệm vụ viết các tài liệu kiến trúc tổng quan, coding convention cũng như hướng dẫn các developer phát triển các bản thiết kế chức năng chi tiết.

Công việc mà SA đảm nhận bao gồm:

  • công việc quyết định công nghệ và platform phát triển

  • tạo các tài liệu dạng kiến trúc tổng quan (coding standards, tools, review processes,...)

  • hiểu được business requirements

  • thiết kế base hệ thống dựa trên requirements

  • check/review code và hệ thống dựa trên việc theo sát dev