Sống tiêu cực có thành công được không?

  1. Phong cách sống

So với một người tích cực, dĩ nhiên mình biết người tiêu cực sẽ có những thiệt thòi nhất định. Bản chất sự tiêu cực theo mình xuất phát từ con người và một phần do môi trường sống tác động tới.

Như vậy người tiêu cực có thể thành công được không và vì sao?

Từ khóa: 

tiêu cực

,

tích cực

,

thành công

,

phong cách sống

Chào bạn, theo mình thì Sống tiêu cực không sai.

-Nếu bạn nhìn vào các mặt tiêu cực của sự việc sau đó phân tích những điều cần tránh để không rơi vào tình huống tệ nhất có thể thì như thế là quá tốt.

-Còn nếu bạn cứ nhiền mọi thứ theo mặt tiêu cực rồi cứ rụt rè, nhút nhát, thứ gì cũng sợ, thứ gì cũng không dám làm thì làm sao mà có thể thành công cho được.

- có thể nói suy nghĩ tiêu cực một chút cũng là một yếu tố quan trọng dẫn tới thành công. Vấn đề lớn nằm ở chỗ bạn có biết sử dụng nó không, hay là bị nó sử dụng.

--) bạn nên tham khảo thêm ở trang web này:

Trả lời

Chào bạn, theo mình thì Sống tiêu cực không sai.

-Nếu bạn nhìn vào các mặt tiêu cực của sự việc sau đó phân tích những điều cần tránh để không rơi vào tình huống tệ nhất có thể thì như thế là quá tốt.

-Còn nếu bạn cứ nhiền mọi thứ theo mặt tiêu cực rồi cứ rụt rè, nhút nhát, thứ gì cũng sợ, thứ gì cũng không dám làm thì làm sao mà có thể thành công cho được.

- có thể nói suy nghĩ tiêu cực một chút cũng là một yếu tố quan trọng dẫn tới thành công. Vấn đề lớn nằm ở chỗ bạn có biết sử dụng nó không, hay là bị nó sử dụng.

--) bạn nên tham khảo thêm ở trang web này:

có thể thành công, nhưng tỷ lệ rất thấp. Liệu 1 mình có thể làm được gì

Chuyên gia phân tích rủi ro cũng là 1 nghề ko tệ đó.