Sử dụng keras model cho các thiết bị di động.?

Mình sử dụng keras để tạo ra model, có cách nào để sử dụng model này trong các thiết bị di động không nhỉ (android).

Từ khóa: , Trí tuệ nhân tạo

Mình chưa làm cái này bao giờ, nhưng mình đoán bạn có thể lưu keras model dưới định dạng của tensorflow, và dùng tensorflow android inference interface.

Ví dụ cách sử dụng tensorflow trên android:

https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/examples/android

Trả lời

Mình chưa làm cái này bao giờ, nhưng mình đoán bạn có thể lưu keras model dưới định dạng của tensorflow, và dùng tensorflow android inference interface.

Ví dụ cách sử dụng tensorflow trên android:

https://github.com/tensorflow/tensorflow/tree/master/tensorflow/examples/android

Về cơ bản keras là frontend của tensorflow (chắc không ai còn xài theano nhỉ :v) thế nên cái gì dùng tensorflow được thì keras cũng được :v có thể dùng tensoflow cho mobile