Sử dụng túi sưởi như thế nào là an toàn?

  1. Sức khoẻ

Mình có một cái túi sưởi nhưng thấy dùng lúc nào là gần như tay muốn bỏng lên lúc đó :((

Từ khóa: 

sức khoẻ

Túi sưởi là một trong những sản phẩm giữ ấm cơ thể tiềm ẩn nguy cơ nổ rất cao nên khi sử dụng phải đặc biệt thận trọng. Khi túi đủ nóng thì ngắt điện ngay. Đặc biệt, túi sưởi bị rò rỉ thường có dấu hiệu tràn dung dịch trong túi ra ngoài. Lúc này, việc cắm sạc để dùng túi sưởi có thể khiến túi sưởi phát nổ, nguy cơ bị bỏng cũng như điện giật là điều khó tránh. Ngoài ra, cũng không được tự ý dùng dung dịch khác thay thế dung dịch chuyên dụng trong túi sưởi vì điều này rất khó lường. Một loại dung dịch không rõ ràng có thể gây phản ứng, gặp điều kiện nhiệt nóng có thể phát nổ rất nguy hiểm. Vì vậy bạn cần lưu ý khi sử dụng túi sưởi nhé!

Trả lời

Túi sưởi là một trong những sản phẩm giữ ấm cơ thể tiềm ẩn nguy cơ nổ rất cao nên khi sử dụng phải đặc biệt thận trọng. Khi túi đủ nóng thì ngắt điện ngay. Đặc biệt, túi sưởi bị rò rỉ thường có dấu hiệu tràn dung dịch trong túi ra ngoài. Lúc này, việc cắm sạc để dùng túi sưởi có thể khiến túi sưởi phát nổ, nguy cơ bị bỏng cũng như điện giật là điều khó tránh. Ngoài ra, cũng không được tự ý dùng dung dịch khác thay thế dung dịch chuyên dụng trong túi sưởi vì điều này rất khó lường. Một loại dung dịch không rõ ràng có thể gây phản ứng, gặp điều kiện nhiệt nóng có thể phát nổ rất nguy hiểm. Vì vậy bạn cần lưu ý khi sử dụng túi sưởi nhé!