Sự khác biệt giữa 2 câu hỏi "Chị dùng nước gì ạ " với "Chị có muốn gọi thêm đồ uống không " là gì?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Câu thứ nhất hỏi khi bạn là nhân viên và bạn hỏi với mục đích để khách hàng order đồ uống

Câu thứ hai có thể hỏi trong khá nhiều tình huống

1. Bạn là ở nhà hàng và sau khi khách order đồ ăn thì bạn hỏi thêm nhu cầu dùng đồ uống của khách

2. Khi 1 khách đã gọi đồ uống và 1 khách gọi đồ ăn thì bạn hỏi người gọi đồ ăn xem họ có muốn dùng đồ uống giống người bạn kia không

Mình trả lời không biết đúng ý hỏi của bạn chưa. Có thể bạn muốn hỏi sắc thái của câu "Chị dùng nước gì ạ?" với câu "Chị có muốn gọi đồ uống không?" khác gì nhau. Mình nghĩ không quá khác nhau nhưng câu 2 có vẻ lịch sự hơn. Tùy cảm nhận mỗi người thôi.

Trả lời

Câu thứ nhất hỏi khi bạn là nhân viên và bạn hỏi với mục đích để khách hàng order đồ uống

Câu thứ hai có thể hỏi trong khá nhiều tình huống

1. Bạn là ở nhà hàng và sau khi khách order đồ ăn thì bạn hỏi thêm nhu cầu dùng đồ uống của khách

2. Khi 1 khách đã gọi đồ uống và 1 khách gọi đồ ăn thì bạn hỏi người gọi đồ ăn xem họ có muốn dùng đồ uống giống người bạn kia không

Mình trả lời không biết đúng ý hỏi của bạn chưa. Có thể bạn muốn hỏi sắc thái của câu "Chị dùng nước gì ạ?" với câu "Chị có muốn gọi đồ uống không?" khác gì nhau. Mình nghĩ không quá khác nhau nhưng câu 2 có vẻ lịch sự hơn. Tùy cảm nhận mỗi người thôi.