Sự khác nhau giữa killer, assassin và murderer là gì?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

difference

,

ngoại ngữ

Killer là người gây ra cái chết của bất kỳ vật sống nào. Hành động này có thể là có chủ đích hoặc vô tình. Bạn có thể vô tình gây tai nạn làm chết người, bạn có thể làm chết ai đó hay con gì đó để tự bảo vệ mạng sống của mình, hoặc bạn tham gia chiến tranh và bắn hạ địch để bảo vệ đất nước... Bạn đều là killer.

Murderer là người giết đồng loại của mình có chủ đích, có âm mưu và động cơ, thường là động cơ bất minh. Murderer sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật và xã hội nếu hành động của người này bị tố giác.

Assassin cũng là một murderer, nhưng là kẻ ám sát, thường là người được thuê để giết một nhân vật quan trọng, có tiếng tăm hoặc quyền lực. Assassin còn có những từ khác đồng nghĩa như "hitman", "paid killer".

Trả lời

Killer là người gây ra cái chết của bất kỳ vật sống nào. Hành động này có thể là có chủ đích hoặc vô tình. Bạn có thể vô tình gây tai nạn làm chết người, bạn có thể làm chết ai đó hay con gì đó để tự bảo vệ mạng sống của mình, hoặc bạn tham gia chiến tranh và bắn hạ địch để bảo vệ đất nước... Bạn đều là killer.

Murderer là người giết đồng loại của mình có chủ đích, có âm mưu và động cơ, thường là động cơ bất minh. Murderer sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật và xã hội nếu hành động của người này bị tố giác.

Assassin cũng là một murderer, nhưng là kẻ ám sát, thường là người được thuê để giết một nhân vật quan trọng, có tiếng tăm hoặc quyền lực. Assassin còn có những từ khác đồng nghĩa như "hitman", "paid killer".