Khi còn trẻ, bạn muốn trải nhiệm những gì và bạn nghĩ chúng sẽ mang lại điều gì cho bạn?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

  • Đi làm phục vụ nhà hàng: công việc này mình đã thử, khá nặng nhọc nhưng mình học được kỹ năng phục từ cơ bản nhất: cách rót rượu vang, rửa ly sao cho sạch, dọn bàn ăn. Mình cũng phải deal với nhất nhiều người từ già tới trẻ từ trung lưu tới thượng lưu. Và team làm việc ở nhà hàng cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề
  • Đi du học: Bạn mình nói đó là trải nghiệm once in the lifetime rất nên thử nếu có đủ khả nằng và điều kiện
  • Đi du lịch một mình: thường mình hay đi với bạn và mọi người chuẩn bị gần hết nên khi đi một mình mới thấy đi du lịch mà không well-prepared thật là tai hại
  • Ở riêng: ra ở riêng bạn sẽ phải tự lo từ đầu tới chân, và có trách nghiệm hơn với cuộc sống của mình, ah nhớ là không có trợ cấp từ bố mẹ nha
Trả lời
  • Đi làm phục vụ nhà hàng: công việc này mình đã thử, khá nặng nhọc nhưng mình học được kỹ năng phục từ cơ bản nhất: cách rót rượu vang, rửa ly sao cho sạch, dọn bàn ăn. Mình cũng phải deal với nhất nhiều người từ già tới trẻ từ trung lưu tới thượng lưu. Và team làm việc ở nhà hàng cũng sẽ phát sinh nhiều vấn đề
  • Đi du học: Bạn mình nói đó là trải nghiệm once in the lifetime rất nên thử nếu có đủ khả nằng và điều kiện
  • Đi du lịch một mình: thường mình hay đi với bạn và mọi người chuẩn bị gần hết nên khi đi một mình mới thấy đi du lịch mà không well-prepared thật là tai hại
  • Ở riêng: ra ở riêng bạn sẽ phải tự lo từ đầu tới chân, và có trách nghiệm hơn với cuộc sống của mình, ah nhớ là không có trợ cấp từ bố mẹ nha

Mình vẫn trẻ và mình thích được trải nghiệm nhiều thứ từ trong công việc đến cuộc sống.

Có nhiều thứ mình trải qua dù chưa biết sẽ giúp gì cho mình sau này nhưng mình tin là nó sẽ không lãng phí đâu.

" Mọi chuyện xảy ra đều có thời điểm và lý do của nó".