Sự kiện nào là "tiếng chuông báo tử của chủ nghĩa thực dân"?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

lịch sử

Câu trả lời cuối cùng của mình là Trận đánh Điện Biên Phủ tháng 4 năm 1954.

Trả lời

Câu trả lời cuối cùng của mình là Trận đánh Điện Biên Phủ tháng 4 năm 1954.