Trạng Nguyên nhỏ tuổi nhất là ai?

  1. Lịch sử

Từ khóa: 

trạng nguyên

,

hỏi đáp lịch sử

,

tinh hoa việt nam

,

lịch sử

Nguyễn Hiền
Trả lời
Nguyễn Hiền

haha con định dô phản hồi "Nguyễn Hiền" mà mọi người nói hết trơnnnnn ~ haha :33

Nguyễn Hiền chăng :v

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
Nguyên hiền