1. Kiến thức chung

Đâu là thời điểm bạn nghĩ đến việc từ bỏ?

Tôi thường bỏ cuộc khi đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không đạt được kết quả như ý. Đó là lúc tôi thay đổi phương pháp thực hiện.
Từ khóa: kiến thức chung

Đó chính là thời điểm mà mọi người ngăn cản. Mình đam mê cầu lông, nhưng rồi mẹ mình lại không cho phép. Cố gắng duy trì và trốn mẹ đi học rồi bị phát hiện xong cho đến bây giờ vẫn không được học : << Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cho đến khi mình đạt được nó : << Nhưng từ bỏ là khi mình bị người khác ngăn cản và rồi không thể thực hiện được nữa : <<

Trả lời

Đó chính là thời điểm mà mọi người ngăn cản. Mình đam mê cầu lông, nhưng rồi mẹ mình lại không cho phép. Cố gắng duy trì và trốn mẹ đi học rồi bị phát hiện xong cho đến bây giờ vẫn không được học : << Mình chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ cho đến khi mình đạt được nó : << Nhưng từ bỏ là khi mình bị người khác ngăn cản và rồi không thể thực hiện được nữa : <<

- vì sao không tử tế với nhau?

Khi mà mình thấy được giá trị có được do sự từ bỏ.

Từ bỏ là khi lợi ích khi đạt được nếu cố gắng không xứng đáng với cái giá phải bỏ ra.

Khi không còn niềm tin vào việc đó nữa.