Điện ảnh thường được gọi là môn nghệ thuật thứ 7, vậy 6 môn nghệ thuật còn lại là gì?

 1. Nghệ thuật

Từ khóa: 

nghệ thuật

 1. Nghệ thuật thứ 1: Thơ văn

 2. Nghệ thuật thứ 2: Âm Nhạc

 3. Nghệ thuật thứ 3: Hội Họa

 4. Nghệ thuật thứ 4: Điêu Khắc

 5. Nghệ thuật thứ 5: Vũ Kịch (khiêu vũ + sân khấu)

 6. Nghệ thuật thứ 6: Kiến trúc

 7. Và sau này, khi điện ảnh được phát minh và dần trở nên phổ biến, công chúng gọi điện ảnh là môn nghệ thuật thứ 7.

Trả lời
 1. Nghệ thuật thứ 1: Thơ văn

 2. Nghệ thuật thứ 2: Âm Nhạc

 3. Nghệ thuật thứ 3: Hội Họa

 4. Nghệ thuật thứ 4: Điêu Khắc

 5. Nghệ thuật thứ 5: Vũ Kịch (khiêu vũ + sân khấu)

 6. Nghệ thuật thứ 6: Kiến trúc

 7. Và sau này, khi điện ảnh được phát minh và dần trở nên phổ biến, công chúng gọi điện ảnh là môn nghệ thuật thứ 7.

Sáu nghệ thuật kia là kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa và thi ca. Theo phân loại của nhà triết học người Đức, Hegel.