Vì sao 12 năm học và cả đại học luôn có môn toán. Vậy Toán học giúp được gì nếu mình làm nghệ thuật như nhiếp ảnh và âm nhạc

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Nó thuộc về lĩnh vực tư duy nhé em . Những người giỏi toán thường tư duy rất đỉnh , nhiều người anh biết họ làm trong lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc , nhưng toán học của họ rất đỉnh , có thể không tới cao cấp như PT vi phân , đạo hàm riêng , tích phân hình học , rời rạc nhưng những toán căn bản họ rất đỉnh

Trả lời

Nó thuộc về lĩnh vực tư duy nhé em . Những người giỏi toán thường tư duy rất đỉnh , nhiều người anh biết họ làm trong lĩnh vực nghệ thuật và âm nhạc , nhưng toán học của họ rất đỉnh , có thể không tới cao cấp như PT vi phân , đạo hàm riêng , tích phân hình học , rời rạc nhưng những toán căn bản họ rất đỉnh

Học toán để rèn luyện tư duy và cuộc sống thì còn nhiều điều phải tính chứ o chỉ có nhiếp ảnh và âm nhạc suốt ngày đâu.
vì nó giúp bạn kém đi để những người biết lựa chọn mà học có thể vượt lên bạn
Để tính tiền.
Trong nhiếp ảnh bạn phải tính toán rất kỹ những thông số như khẩu độ, tốc độ và iso nên nếu bạn học toán tốt thì bạn sẽ tư duy tốt hơn. Trong âm nhạc thì mình không chắc lắm vì âm nhạc đòi hỏi năng khiếu, đam mê và khổ luyện.
Tại vì hk toán để áp dụng tinha toán trong đời sống